Praktyka Pielęgniarki Rodzinnej Edyta Kozańska     796 04 34 34    ekozanska@wp.pl       

BADANIA LABORATORYJNE W TWOIM DOMU

Wiele osób świadomie dbających o swój stan zdrowia decyduje się raz w roku na samodzielne zlecanie badań profilaktycznych. Aby pomóc pacjentom w doborze badań właściwych dla ich wieku, płci i stanu zdrowia, postanowiliśmy zaoferować nowy produkt: Pakiety badań. Oferta możliwa jest dzięki naszej współpracy z największą w Polsce siecią laboratoriów medycznych. Obecnie oferujemy największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów), dostępnych również bez skierowania od lekarza z możliwością pobrania materiału do badań również w domu pacjenta i samodzielnego odbioru wyników przez internet.

 

Zdjęcie użytkownika Praktyka Pielęgniarki Rodzinnej Edyta Kozańska.